Slowenien
Slowenien
Obrtno podjetniska zbornica Slovenije Sekcija dimnikarjev

Simon Dovrtel

Slowenien
Slowenien
Slowenien
Zbornica komunalnega gospodarstva

Marjan Mackosek

Celovska 71
1000 Ljubljana

Tel. 00386-1-5830566

Fax 00386-1-5054373

E-Mail simon@dimnikarstvo.si

Website http://www.dimnikarstvo.si/si/

Dimičeva ulica 13,
1504 Ljubljana,
Slowenien

Tel. 01 5898 238, Mobil: 041 609 855

Fax 01 5898 200

E-Mail info@gzs.si

Website https://www.gzs.si/zbornica_komunalnega_gospodarstva